Sociale Verzekeringsbank

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos. Voor het leven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Zij bestaat al meer dan 100 jaar. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Dat doet zij voor ruim 4.9 miljoen klanten in Nederland en in het buitenland. Als uitvoerder van een publieke taak speelt de SVB een rol van betekenis in de samenleving. De deskundigheid die in de organisatie aanwezig is, wordt breed ingezet en beperkt zich niet tot de huidige taken. De SVB is betrokken bij de voorbereiding van nieuwe regelingen en adviseert opdrachtgevers over de uitvoering. Zij is daarmee een autoriteit op haar vakgebied. 

De vier kernwaarden van de SVB zijn: 

  • onbetwist in uitvoering
  • inspirerend in kennis
  • verbonden met de samenleving
  • eerzaam


Het lidmaatschap van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden is voor de SVB een manier om goed invulling te geven aan haar waarden. De SVB is verbonden met de samenleving en wil vooral naar de samenleving transparant zijn. Het werk moet niet alleen zo veel mogelijk foutloos gebeuren, maar ook servicegericht en klantvriendelijk. Het lidmaatschap stimuleert de SVB om regelmatig aandacht te besteden aan alle aspecten die aan het begrip publiek verantwoorden zijn verbonden.

SVB werd in januari 2006 en in september 2010 door het Visitatiecollege van HPV gevisiteerd.

Bekijk visitatierapport SVB 2010.
Bekijk visitatierapport SVB 2006.

www.svb.nl