Leden van HPV

In 2000 heeft een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) het Handvest Publieke Verantwoording ondertekend. Zij willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening. Dat doen zij niet alleen aan een verantwoordelijk minister, maar juist ook aan hun klanten en de samenleving als geheel. In de loop der jaren hebben ook andere publieke dienstverleners dan zelfstandige bestuursorganen zich bij HPV aangesloten. HPV staat nu open voor publieke dienstverleners. Rechtsvorm is geen criterium meer.

De organisaties lieten zich regelmatig door een Visitatiecollege van ervaren externe bestuurders en wetenschappers visiteren. Deze visitaties gaven een stevige en openbare impuls voor verbetering en hielpen de organisaties met het goed toepassen van de afspraken uit het handvest. Na 6 jaar visiteren bleek het instrument bot geworden. Besloten is toen om een nieuw instrument te vinden of zelf te ontwikkelen. Dit instrument, de handvesttoets is in 2013 en 2014 succesvol gepilot en is in een volledige try-out bij de SVB uitgevoerd. 10 November 2016 is de handvesttoets als het toetsinstrument van HPV door de leden aanvaard. Er kan nu weer structureel een toets op het gebruik van de principes uit het handvest plaatsvinden.

Daarnaast onderschrijven de organisaties de code goed bestuur, waarin principes voor een ideaal-typisch model van checks and balances voor het goede bestuur van publieke dienstverleners staat beschreven.