IND

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen, die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.
 

Snel en zorgvuldig

Vreemdelingenbeleid is nodig om de instroom van vreemdelingen in Nederland goed te laten verlopen. Niet iedereen kan zo maar in Nederland verblijven of Nederlander worden. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden worden bepaald door bijvoorbeeld: 

  • het land van herkomst
  • verblijfsduur in Nederland
  • reden van verblijf
  • inkomen of leeftijd


De IND toetst of elke aanvrager aan die voorwaarden voldoet. Dat wil de IND op een snelle en zorgvuldige manier doen: 

  • snel: duidelijke regels en korte procedures
  • zorgvuldig: elke aanvraag wordt afzonderlijk en objectief beoordeeld.


De IND draagt er zorg voor dat vreemdelingen die recht hebben op een verblijfsvergunning ook daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgen. Daarbij is het van belang dat, als het bijvoorbeeld een verblijfsaanvraag betreft in het kader van gezinsmigratie, de juiste informatie ten aanzien van onder andere het inkomen van de partner of het beëindigen van een relatie wordt verstrekt. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens aan de IND kan de verblijfsvergunning worden geweigerd of ingetrokken. Essentieel is bij het aanvragen van een verblijfsvergunning juiste en volledige informatie te verschaffen.
 

IND is  niet verantwoordelijk voor beleid

De IND is een uitvoeringsorganisatie. De IND is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van het beleid of de voorwaarden die gelden. Het vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. 

www.ind.nl