Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 2500 medewerkers en heeft vestigingen door het hele land.
 

Indicaties stellen en toetsen

Het CIZ ontwikkelt zich de komende jaren van uitvoerder van het indicatieproces tot toezichthouder. In veel gevallen geeft een zorgaanbieder een herindicatie, die vervolgens onafhankelijk getoetst wordt door het CIZ. Mensen in complexe situaties krijgen een indicatie van het CIZ zelf. Indien nodig gebeurt dit integraal, door ook andere regelingen dan de AWBZ en de woon- en leefomstandigheden bij de indicatie te betrekken.
 

Kenniscentrum

De onafhankelijke gegevens over de zorgsector die het CIZ verzamelt, zijn van belang voor budgetbewaking en nieuw beleid. Het CIZ informeert diverse partijen over verschuivingen in toegekende AWBZ-zorg door beleidswijzigingen en veranderingen in de bevolkingssamenstelling.
 

CIZ MO

Binnen het CIZ is een bijzondere positie weggelegd voor de advisering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de gemeenten. Het voornemen is om CIZ MO onder te brengen in een aparte stichting. Gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgever. Ook bijvoorbeeld Jeugdzorg en zorgaanbieders kunnen tot de doelgroep van CIZ MO behoren.

www.ciz.nl