CAK

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook 
verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het 
uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet.
Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken 
en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die 
zij hebben.

Missie
Het CAK is een klantgerichte, betrouwbare uitvoerder van 
financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector en
levert een duidelijke bijdrage aan de uitvoeringskwaliteit van de wet- 
en regelgeving.

Onze visie: het CAK is menselijk
Het CAK zorgt ervoor dat haar klanten in alle gevallen op tijd weten 
waar zij aan toe zijn. Het CAK doet dit door wet- en regelgeving op een 
transparante en eenvoudige wijze uit te leggen. Wij zijn begripvol, 
hebben respect voor onze klant en houden rekening met zijn persoonlijke 
situatie. Het CAK is goed bereikbaar.
Het CAK levert een duidelijke, toegevoegde bijdrage aan de 
afhandeling van financiële en administratieve processen. Wij doen dit in
de samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners en vervullen 
daarbij een stimulerende rol voor continue kwaliteitsverbetering.

Het CAK is gevestigd in Den Haag.

www.hetcak.nl