Code Dialoog

De Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners is op 12 november 2015 in de HPV Najaarsbijeenkomst door de HPV leden omarmd. Een gevolg van de nieuwe code is dat ook de monitor van karakter zal veranderen. Gericht op leren en zoeken naar best practices ter invulling van de principes die in de code staan. Best practices die dan door HPV leden en anderen die de nieuwe HPV code gaan gebruiken, gebruikt kunnen worden in hun gesprek met belanghebbenden, medewerkers, opdrachtgevers etc. Om de principes uit de code in hun eigen organisatie in te vullen. Dit heet vanaf 2016 de HPV Code Dialoog.

Doel
De HPV Code Dialoog brengt de wijze waarop de Code Goed Bestuur wordt toegepast in beeld en identificeert best practices in de toepassing van de Code door leden van de Handvestgroep. Om van elkaar te leren en mogelijkheden voor verbetering van eigen governance denkend en handelend vanuit HPV governance te identificeren. 

Werkwijze
Jaarlijks wordt in de HPV Code Dialoog de toepassing van de HPV Code door HPV ondersteuners vanuit de leden besproken. Waarbij elk jaar een ander thema kan worden geselecteerd. Het gesprek dient best practices te identificeren en een bespreking van die best practices. Het gesprek leidt tot een gespreksnotitie voor een bestuurlijk gesprek over governance denkend vanuit de HPV Code. Waar zitten wezenlijke verschillen van elkaar, waar verschilt de (uitwerking van de) governance?

Thema’s
Thema’s rondom het kernthema ‘publiek belang’ analoog aan de hoofdstukken van de HPV Code, of onderdelen daarvan. Dialoog. Bestuur. Tegenkracht. Beheersing. Verantwoording.

Producten HPV Code Dialoog
Voor gebruik door HPV leden worden de aangetroffen voorbeelden en de best practices in een HPV bestuurders bijeenkomst gepresenteerd en door de bestuurders besproken. Een korte beschrijvende publicatie van de jaarlijkse HPV Code Dialoog voor onze belanghebbenden komt op deze website. Hierin wordt het doorlopen proces beschreven, het eventueel gekozen thema wordt genoemd en een stand van zake inzake de toepassing van de principes van code op het niveau van gezamenlijke HPV leden, als groep. 

Deze rapportage is bedoeld om te laten zien dat HPV leden goede publieke governance, transparantie en het van elkaar leren om de code toe te passen, serieus nemen. En staan voor wat ze verklaren. Bezien wordt nog of dit document ook gebruikt kan worden in het kader van het “Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht”.