Missie HPV

De Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) stelt sinds het jaar 2000 met de beste governance de norm voor kwaliteit in publieke dienstverlening. HPV borgt dat zijn leden oor en oog hebben voor hun publiek. HPV zet nieuwe inzichten over goed bestuur om in gevraagd en ongevraagd advies aan haar leden.

HPV doet dat door:

  • op proactieve wijze het imago van de publieke dienstverlening te profileren
  • de kwaliteit en effectiviteit van de publieke dienstverlening te bewaken en te beschermen
  • het luisterend oor en oog van de publieke dienstverlening (link tussen uitvoering en beleid) te zijn

De activiteiten van HPV zijn:

  • HPV toont resultaten en verbeteringen naar aanleiding van de handvesttoets;
  • HPV onderzoekt middels de Code Dialoog de mate van toepassing van de Code Goed Bestuur en laat HPV leden leren van elkaars bevindingen;
  • HPV gaat het gesprek aan in Den Haag en is daarmee het luisterend oor van het publiek
  • HPV bouwt aan vertrouwen bij het publiek en treedt actief (via de media) naar buiten


Het instrumentarium dat HPV hiervoor hanteert is de Code Goed Bestuur, de Code Dialoog en de Handvesttoets.