ZBO's verdienen een Raad van Toezicht

Raden van Toezicht bij ZBO's vervullen noodzakelijke rollen en functies die de minister of een ministerie niet kan vervullen. 

Een artikel van prof.dr. Sandra van Thiel waarin vóór raden van toezicht bij ZBO's wordt gepleit, is onlangs in Goed Bestuur & Toezicht gepubliceerd. Van Thiel beschrijft in een compact artikel zeven redenen waarom een raad van toezicht bij een ZBO een beter governance oplevert dan alleen ministerieel toezicht. 

Die zeven redenen bestaan op het vlak van: checks and balances, de meerdere functies van een raad die een ministerie niet kan bieden, de interne positie van een raad van toezicht kweekt vertrouwen,een raad van toezicht is een sparring partner voor het bestuur, een ministerie heeft vele soms contraire rollen ten opzichte van een ZBO, botsende logica's van een toezicht vanuit een kortademige politieke logica terwijl een ZBO vanuit een lange termijn bedrijfsmatige logica moet werken, voor goed toezicht op een ZBO zijn andere kwaliteiten vereist dan er binnen een ministerie voorhanden zijn. 

Eén opmerking die in een gesprek naar aanleiding van dit artikel werd gedaan. Ten aanzien van de beloning van leden van raden van toezicht is het wellicht en mede in het kader van diversiteitsbeleid bij het aantrekken van nieuwe leden van raden van toezicht, effectiever om geschikte kandidaten een initiële opleiding en een programma van doorlopende 'leerlijnen' aan te bieden dan (alleen..) een hogere vergoeding.

Het complete artikel is hieronder als pdf te downloaden.
 

Klik hier voor 'ZBO's verdienen een Raad van Toezicht'.