Taskforce Publieke Verantwoording; een filmpje

9 mei 2017

HPV is mede-initiatiefnemer van de Taskforce Publieke Verantwoording.

Een samenwerkingplatform van de vele partijen binnen en buiten de overheid betrokken bij verantwoording van publieke gelden. Het doe is om de vele verantwoordingen die de vele subsidie- en opdrachtgevers vanuit de overheden vragen van subsidiënten en opdrachtnemens te stroomlijnen, controles te vergemakklijken en transparantie te vergroten.

Het Ministerie van Financiën heeft een kort filmpje gemaakt waarin een en ander nader wordt uitgelegd.