Integrated reporting

in de (semi)publieke sector, een verkenning of niet?

19 januari 2017 kwamen geïnteresseerden ministeries, woningbouwcorporaties, uitvoeringsorganisaties, de Algemene Rekenkamer en de NBA samen bij de NBA te Amsterdam om daar actief met elkaar een mogelijke samenwerking om in de (semi)publieke sector te verkennen en wellicht, mede vorm te geven.

Er is in deze bijeenkomst een aantal belangrijke inzichten opgedaan:

  • Geïntegreerd rapporteren leeft binnen de verscheidene (semi)publieke sectoren;
  • Geïntegreerd rapporteren (en de verplichting hiertoe..) is een kwestie van tijd;
  • Enkele organisaties verkennen reeds de mogelijkheden die het voor de organisatie en haar stakeholders biedt;
  • Er zijn nog veel vragen over hoe IR in verhouding tot huidige verantwoordingsinstrumenten staan;

en, helaas,

  • een (semi) publieke samenwerking bij de verkenning van mogelijke vormen van ook in relatie tot bestaande verantwoordingsverplichtingen krijgt voor nu nog geen vorm.


Gezien deze uitkomst blijft HPV samen met de overige initiatiefnemers zoeken naar een juiste vorm om IR toepasbaar te maken in de (semi) publieke sector. Maar zal dit voor nu op een lager pitje staan. Zodra er weer meer ontwikkelingen te melden zijn, hoort u. 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst treft u hieronder aan.
 

Klik hier om het verslag van de bijeenkomst te downloaden.