HPV/hZC opleiding 'Bestuurssecretaris en..'

BESTUURSSECRETARIS: GOVERNANCE OFFICER IN HET HART VAN DE BESLUITVORMING

DEZE DERDE EDITIE START 30 maart 2016

De Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) heeft in samenwerking met het Zijlstra Center for public control and governance (hZC), een governance opleiding ontwikkeld specifiek voor bestuurssecretarissen in de publieke en semipublieke sector. HPV en hZC werken samen om moderne good governance in de publieke sector te verspreiden. Governance ingebed in de huidige maatschappij, uitgaande van de publieke rol van de organisaties en rekening houdend met de vele en soms snel verschuivende eisen vanuit die maatschappij, de eisen van behoorlijke bedrijfsvoering en eisen vanuit de politiek. 

Organisaties in de publieke en semipublieke sector hebben te maken met heel veel belanghebbenden. Belanghebbenden die meer en meer een centrale plek in de governance eisen en soms via de politiek afdwingen. Dit maakt dat aan de kwaliteit van besluitvorming steeds hogere eisen gesteld worden. Dit geldt zowel voor de interne sturing en beheersing als ook voor het intern toezicht en de verantwoording. Verantwoording naar opdrachtgevers, maar meer en meer ook naar klanten, belanghebbenden, leveranciers en de geïnteresseerde maatschappij in het algemeen; de stakeholders. De roep om horizontaal verantwoorden in de publieke en met name de semipublieke sector wordt sterker ook vanuit de politiek.

Bij dit alles speelt de bestuurssecretaris een belangrijke rol. Als governance officer speelt hij / zij een belangrijke ondersteunende rol bij het organiseren van de besluitvorming door bestuurders en toezichthouders zoals raden van toezicht. Als spil (in het organiseren) van (politiek) bestuurlijke contacten is de bestuurssecretaris vaak de initiërende en daarop structurerende functionaris. Dit vraagt om professionalisering en een voortdurende investering in kennis en vaardigheden. Specifiek ook in kennis van horizontaal verantwoorden.

De Handvestgroep Publiek Verantwoorden organiseert daarom in samenwerking met het Zijlstra Center for Public Control and Governance nu voor de derde keer een opleiding speciaal voor bestuurssecretarissen, stafmedewerkers en secretarissen van de RvT/RvA in de publieke en semipublieke sector “Bestuurssecretaris en….”. Tijdens interactieve sessies oriënteert u zich op de veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleert u uw eigen ontwikkelagenda.

Dit jaar gaan we wel iets nieuws doen en duurt de opleiding één dag langer. Die dag, 14 april wordt er in een (voor de deelnemers aan de opleiding in 2016 gratis) pilot aandacht gegeven aan <IR>, geïntegreerd rapporteren. Wat is het? Wat doet het? En, waarom is het zo belangrijk om er kennis van te nemen? Er wordt naast een ochtend aan de noodzakelijke theoretische basis, een middag praktisch gewerkt aan een eerste mogelijke eigen opzet van een geïntegreerde rapportage. 

De opleiding vindt plaats op 30, 31 maart, 6 april en 14 april 2016 op de VU te Amsterdam. Deelnemers van HPV-leden krijgen 10% korting op de deelnamekosten. 

Meer informatie ook hoe mee te doen, staat in de brochure.
 

Klik hier om de brochure "Bestuurssecretaris en.." 2016 te downloaden. 

Algemene Leveringsvoorwaarden opleiding "Bestuurssecretaris en ..."