HPV advies op "Public Integrity" van OESO

Integriteit. Centrale sturing lijkt een panacee maar sectoraal maatwerk doet het beter

Mede op verzoek van het ministerie van BZK, heeft HPV deze week gereageerd op een concept van de Raad van Publieke Integriteit (Council on Public Integrity) van de OESO. Deze is door het Ministerie van BZK integraal aan de OESO doorgezonden. "De Handvestgroep Publiek Verantwoorden heeft een uitgebreide reactie geformuleerd, die naar ons idee een goede illustratie vormt van de ‘Nederlandse aanpak’ met betrekking tot integriteit." Aldus BZK.

In het concept stelt deze Raad voor om de opzet van integriteitsnormen en systemen maar ook de systemen voor integriteitsbewaking met name in handen van een centrale overheid te leggen. HPV adviseert dat niet te doen. Wel dient integriteit op dat niveau geborgd te worden. Door de randvoorwaarden van een vrije pers te waarborgen, door goede WOB wetgeving en toepasselijke straf- en civielrechtelijke maatregelen te treffen. Door integriteit als pertinent noodzakelijk onderwerp te promoten. Door beleidsruimte te bieden voor sectorale en lokale initiatieven ten aanzien van integriteit. Door sectoren uit te dagen dit onderwerp zelf ter hand te nemen. 

Eén centraal systeem zal namelijk niet wendbaar genoeg zijn om te voldoen aan de dynamiek in de moderne maatschappij waarin overheden en publieke dienstverleners werken. Belanghebbenden verschillen, diezelfde belanghebbenden spelen op verschillende momenten andere rollen en ook betrokken publieke dienstverleners verschillen, kennen verschillende taken en andere belanghebbendengroepen. Kortom de eisen aan integriteitsnormen en de daaraan dienende systemen zullen verschillen moeten kunnen vertonen om effectief te zijn. 

Voor meer hierover kunt u de 'Draft recommendation of the council on public integrity' en de uitgebreide reactie van HPV hieronder downloaden. Beide zijn in het Engels.
 

Klik hier om de 'Draft Recommendations of the OECD Council on Public Inegrity' te downloaden. 

Klik hier om het HPV advies naar aanleiding van "Draft Recommendations of the OECD Council on Public Integrity" te downloaden.