Gerard Bakker, COA Overheidsmanager van het Jaar

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden. De beide andere genomineerden voor de Beste Overheidsmanager waren Elanor Boekholt-O'Sullivan, commandant van de Vliegbasis Eindhoven, en Irma Woestenberg, gemeentesecretaris van Den Bosch.

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties reikte maandagavond 20 november 2017 in de Ridderzaal deze award uit.