Gastcollege Sturing en Governance

Kennismaken met de uitdagingen van hedendaagse publieke dienstverlening

Op verzoek van prof.dr. Sandra van Thiel heeft Kaspar van den Ham, secretaris HPV dinsdag 25 mei een gastcollege voor eerstejaars Bestuurskunde gegeven. Het onderwerp van het college was, hoe kan het ook anders, "Sturing en Governance".

Doel van het college was met name duiden dat de dagen van sturing en governance vanuit een monoliet, een hiërarchisch construct zonder rekenschap te geven van en aan de belanghebbenden van een beleid, een dienstverleningsketen, een organisatie geteld zijn. Dat zij, de eerstejaars in een zeer complexe context terecht zullen komen waarin vele belangen opgeld doen, vele publieke doelen en verschillende manieren om die publieke doelen te bereiken zich tegelijkertijd manifesteren.

Daarnaast was enige inhoud noodzakelijk om de aanzetten vanuit HPV op het vlak van governance te duiden. Aanzetten om die drukke en chaotische wereld enigszins tegemoet te komen. 

In het gastcollege zelf is het onderdeel "Tegenkracht" niet behandeld maar voor de volledigheid wel in de presentatie opgenomen.
 

Klik hier om de slides van het gastcollege te downloaden.