Borging Publieke Belangen

Kamerbrief Minister Kamp over borging publieke belangen in de semipublieke sector
Vrijdag 28 november heeft Minister Kamp het kabinetsstandpunt over de borging van publieke belangen in de semipublieke sector gepubliceerd.

Naar aanleiding van incidenten in de semipublieke sector en de naar aanleiding daarvan geschreven rapporten, is het kabinet van plan om met name de positionering van de tegenkracht; van raden van toezicht, van belanghebbenden te versterken. Ook de positie van de tegenkracht; van de raad van toezicht ten opzichte van extern toezicht wordt versterkt. Het externe toezicht dient hierin met het interne toezicht samen te werken. Een vertrouwen op alleen extern toezicht is daarmee van de baan.

Dit kabinetsstandpunt richt zich op de semipublieke sector en noemt in dat kader ook het Normenkader Financieel beheer en toezicht semipublieke sector. Dit Normenkader is ook van toepassing op ZBO's. Daar waar de (wettelijke) ruimte bestaat zijn de zaken in dit kabinetsstandpunt benoemt ook voor ZBO's van toepassing.

Publiek Belang en de rol van de Raad van Toezicht
Tegenkracht is volgens het kabinet cruciaal. Vooral daar waar directe sturing door de overheid beperkt is. Zoals in de bedrijfsvoering, de publieke dienstverlening door een ZBO. Andere sturingsmechanismen dienen dan versterkt te worden. Een van de vormen van 'tegenkracht' is de raad van toezicht.

Het kabinet ziet de raad van toezicht een cruciale rol hebben in het borgen van het publiek belang in de missie van de organisatie en toezien op de kwaliteit van de publieke dienstverlening van de organisatie. Sterker, het is volgens het kabinet de primaire rol van de raad van toezicht. Een rol die met de belanghebbenden van de organisatie is op te pakken.

Raden van Toezicht bij ZBO's
Helaas zijn raden van toezicht bij een aantal ZBO's de laatste jaren opgeheven of staan op het punt om opgeheven te worden (COA en CIZ) of mochten nieuwe ZBO's geen raad van toezicht instellen (CAK). Op deze manier is niet alleen het 'lastige gesprek' dat goed bestuur van publieke dienstverlening nodig heeft, verdwenen. Het heeft toezichtrisico's gecreëerd in de uitvoering van belangrijke publieke taken.

HPV hoopt en stimuleert daarom dat ZBO's in het kader van dit kabinetsstandpunt én de steun van het ministerie van Financiën hierin, het gesprek met hun eigenaar entameren. Een gesprek over intern toezicht door een raad van toezicht en de belangrijke rol die ze heeft bij de borging van publiek belangen.